20 Kasım’da Kartal’da ‘Teslim Olmayacağız!’ mitinginde buluşalım!

Birleşik Haziran Hareketi, 20 Kasım’da haramilerin saltanatına karş, teslim olmayacağız şiarıyla Kartal’da miting düzenliyor. Türkiye’nin tüm ilerici güçlerini, emekçi halkımızı saltanat ve hilafet özlemcilerine, Hitler özentilerine karşı hep birlikte mücadele etmeye, 20 Kasım’da ‘Teslim Olmayacağız!’ mitinginde bir arada olmaya, omuz omuza vermeye çağıran Haziran’ın açıklaması şu şekilde:

AKP iktidarının başkanlık projesi Türkiye’yi adım adım uçuruma sürükleyen bir siyaset biçimine dönüştü. Saray, Gezi İsyanı ve sonrasında muhalefetin yükseldiği, başkanlık hedefinden uzaklaştığı her dönemde şiddet araçları vasıtasıyla siyasal alana ağır müdahalelerde bulundu. Bağnaz bir dinsellik ve koyu bir milliyetçilik eşliğinde devam eden Saray müdahaleleri, toplumsal kutuplaştırmayı daha da derinleştirdi.

2010 Anayasa Referandumundan itibaren yasama ve yargı erklerini yürütmeye, 1 Kasım seçimlerini takip eden süreçte de yürütme erkini Saray’a bağlayan AKP iktidarı, başkanlık için kargaşanın ve korkunun hakim olduğu bir iklim yaratmaya çalışıyor. Siyasetçilere, gazetecilere, akademisyenlere, öğretmenlere, işçilere yönelik baskı ve tutuklamalara her gün bir yenisi ekleniyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen OHAL süreci, AKP’nin 1 Kasım’da başlattığı mıntıka temizliğinin son aşamasıdır. Meclis’in KHK’lerle etkisizleştirildiği, MHP’nin ve diğer sağ siyasetlerin yedeklendiği bu dönem, AKP’ye, neoliberal-muhafazakar iktidarını güçlendirecek bir fırsat sunmuştur.
Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül faşist darbesinin ilerleyen günlerinde darbeci Kenan Evren’in sıkıyönetim koşulları altında ülkeyi götürdüğü oylamaya benzer bir hamleyle olağanüstü hal koşullarında başkanlık seçimine gitmeyi amaçlamaktadır.

BAŞKANLIK, SALTANAT-HİLAFET İLANIDIR

Attığı her adımı Türk-İslam sentezi doğrultusunda kurgulayan AKP Saray Rejimi, Başkanlık adı altında keyfiyetin ve yandaşlığın hüküm sürdüğü, farklı ses ve renklerden arındırılmış bir “Yeni Türkiye” kurmayı hedeflemektedir.

Başkanlık, Türkiye’ye özgü bir diktatörlüktür. Tıpkı 1930’ların Almanya’sında olduğu gibi, Führer’in sözünün kanun olduğu bir toplum yaratılmak istenmektedir.
Başkanlık, Hitlerleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik bir hamledir. Başkanlık, fiili şeriatı kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir.
Yakın tarih ne Padişahlar ne Führerler ne Duceler gördü. Sonunda hepsi yıkılıp gittiler.

Zorbalığa, hukuksuzluğa, hak ihlallerine ve giderek koyulaşan karanlığa karşı bir kez daha ilan ediyoruz ki:

Gün yan yana gelme günüdür. Meydanlarda, sokaklarda omuz omuza durma günüdür.

Tüm engellemelere, tüm zorbalıklara rağmen yan yana geleceğiz!

Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu bir ülke için hep birlikte direneceğiz!

Tek adam diktasının ülkemizi teslim almasına izin vermeyeceğiz!

Cumhuriyet’in üzerine giydirilmek istenen şeriat örtüsünü parçalayıp ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne atacağız!

Birleşik Haziran Hareketi olarak;

Türkiyenin tüm ilerici güçlerini, emekçi halkımızı saltanat ve hilafet özlemcilerine, Hitler özentilerine karşı hep birlikte mücadele etmeye, 20 Kasım’da ‘Teslim Olmayacağız!’ mitinginde bir arada olmaya, omuz omuza vermeye çağırıyoruz.