6 Mayıs Denizler Anması

6 MAYIS’IN YILDÖNÜMÜNDE

ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK İÇİN DOLMABAHÇE’DEYDİK

Hepimizin bildiği gibi, 6 Mayıs 1972’de devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildiler. Onlar emperyalizmin ülkemizdeki varlığına son vermek için mücadele ediyorlardı. Onlar işçilerin, köylülerin, memurların, öğrencilerin, kısacası; tüm Türkiye halklarının sesi ve yüreğiydi.

Denizler, güzel bir gelecek düşünün sözcüleriydiler. Bu ülkedeki tüm emekçilerin bağımsız bir ülkede insana yakışır biçimde yaşamaları için mücadele ettiler. Kendilerini kurtarmak, bir iş sahibi olmak vb. biçimindeki dar ufuklu kaygıları olmadı onların hiç. Gülmenin ve mutlu olmanın ancak bir halk gülebildiğinde mümkün olduğuna inandılar. Denizler, sömürüyü reddedip eşitliği savundular. Sömürünün kaynağı olan kapitalizmi yıkmadan insanca bir yaşamın mümkün olmadığını söylediler.

Untitled106 Mayıs’a giden yolun en önemli duraklarından biri de Kızıldere’dir. Kızıldere; devrimciler arası yoldaşlaşmanın, organik erimenin en güzel örneklerindendir. Mahir ve yoldaşları THKO’lu Cihan Alptekin ve Ömer Ayna’yla birlikte Denizlerin İdamını engellemek için NATO üssünü basıp İngiliz askerlerini kaçırarak bir direniş sergilediler. Kızıldere’de Türkiye devrimci hareketi tarihine adlarını altın harflerle yazdılar.

Denizlerin devrimci duruşundan rahatsız olan egemenler, bir Mayıs sabahında, doğanın çiçeğe durduğu bir şafak vaktinde onları darağacına çıkarttılar. Öldürdüklerinde onları yok edebileceklerini sandılar. Fakat, onlar cellatlarına meydan okuyan bir cesaretle çıktılar sehpaya. Her biri devrimci bir anıta 6 mayıs 2009dönüştü darağacında. Anti-emperyalist mücadelenin meşruluğunu son nefeslerinde dahi haykırdılar.

Arkadaşlar

Krizin alabildiğine derinleştiği, okullarımızın ticarethaneye, öğrencilerin de müşteriye dönüştürülmeye çalışıldığı, emekçi anne-babalarımızın geçim derdiyle ezildiği bu dönemde biz gençlere düşen görev Deniz’lerin mücadelesini sürdürmektir. Bu bilinçle biz Dev-Genç’liler, 6 Mayıs günü saat 17:30’da Taksim’de buluştuk ve Deniz’lerin 6.Filo’yu denize döktüğü Dolmabahçe’ye yürüdük. Onurlu bir yaşamı birlikte örmek için onların sloganlarını haykırdık.

TEK YOL DEVRİM!

DEV-GENÇ