Devrimci Demokrat Kamuoyuna

Tepeden tırnağa zorbalığın hüküm sürdüğü, adaletsizliğin dayatıldığı bir süreçten geçiyoruz. Grev yasakları ve emeğin haklarına yönelik saldırılar, tüm muhalif sesleri susturmayı amaçlayan KHK’ler, Nuriye ve Semih’in tutuklanması, 6 milyon seçmenin iradesini temsil eden HDP milletvekillerine ve son olarak Berberoğlu’na yapılanlar, kesintisiz bir darbe iklimine, açık faşist bir sürece girildiğini gösteriyor.

Gerçekte bugün ülke koşullarında yaşananlar, dünya ölçeğindeki paylaşımdan ve bölgedeki savaş ikliminden bağımsız değildir. Keskinleşen sınıflar mücadelesi, sermaye güçlerini, kuvvetler ayrılığı veya parlamentonun sınırlı/biçimsel işlevi konusunda bile tahammülsüz hale getirmiş, sermaye-devlet ilişkisi darbe dönemlerinde olduğu gibi tüm çıplaklığıyla açığa çıkmıştır.

Böyle bir tarihsel kesitte, “Hayır” çalışmasında da olduğu gibi ittifak zeminlerini mümkün olan en geniş çerçevede ele alıp güçlendirmek, faşizme karşı birleşik cephe bilinciyle hareket etmek, sınıflar mücadelesinin başarı koşuludur.

Bu süreçte gündeme gelen Adalet Yürüyüşü, kimin başlattığı ve buna tekil bağlamda neyin sebep olduğu sınırlılığında değil, harekete geçen (ve geçme potansiyeli taşıyan) toplumsal dinamikler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Daha önce Gezi, “Hayır” çalışması vb. süreçlerde de görüldüğü gibi biriken toplumsal öfke kendine akacak kanal arar ve uygun bir kanal bulduğunda tetiklenme/başlama noktasını aşarak daha kapsamlı hedeflerin hareketi haline gelir. İktidar sahiplerinin/sözcülerinin kaygılarının ve tehditlerinin sebebi budur.

Tam da bu nedenle Adalet Yürüyüşü, tetiklenme anıyla veya öne çıkan kimi şahıslar/figürler üzerinden değil, geldiği nokta, ezilenlerin taleplerine tercüman olabilme potansiyeli ve doğru değerlendirilip kapsamı büyütülebildiğinde alabileceği boyut bağlamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla yürüyüş, çeşitli eleştiriler gerektirse de bugün yapılması gereken, içeriğini zenginleştirmek, nitelik ve niceliğini artırmak üzere çeşitli boyutlarda katılım sağlamak olmalıdır.

19 Haziran 2017

Devrimci Hareket