Kadim Zamandan Ahir Zamana Akan Nehir

Kadim zamandan ahir zamana akan

bir nehirdi onlar.

İster “Doğu”dan batıya,

İsterse “Batı”dan doğuya okunsun,

Aynı anlama geliyor bu fotoğraflar.

İnsanlığın baharına giden yolun,

Bedellerini tarif ediyor, MAYIS’ta yaşananlar.

6’sında Deniz’ler,

18’inde İbrahim ve Dörtler,

31’inde bir final gibiydi Cemgil’ler.

Sayılmayan daha onlarcası var.

bu isimlere sığdılar.

Yabancılaşmanın antitezi,

İnsanın kapitalizmsiz güzelliğiydi onlar.

Kendi çağlarında, başka çağları yaşattılar.

Halklaşmış iradenin,

ateşten-demirden ve mülkiyet zehrinden

daha güçlü olduğunun kanıtladılar.

Vakit geçtikçe unutulacaklarına,

gönüllerdeki ve bilinçlerdeki yerlerini büyütüyorlar…

Sayı 33 (Haziran – Ağustos 2011)