Önder Babat Yoldaş Ölümsüzdür

 

ÖNDER BABAT’IN KATİLLERİNİ AİHM DEĞİL

EMEKÇİ HALKLARIMIZ YARGILAYACAKTIR

Önder BABAT, 3 Mart 2004 tarihinde dergi büromuzun önünde profesyonel bir alçaklıkla katledildi. Devlet biçiminde örgütlenmiş güçler, tarafından işlenen bu politik cinayet, yine devlet kurumları tarafından unutturulmaya, üzeri örtülmeye çalışıldı.

Ailesi tarafından AİHM’e açılan dava bugün sonuçlandı ve Türkiye, “yeterince soruşturma yapmadığı” gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Ailenin, “cinayet devlet güçlerince yargısız infaz şeklinde işlendi” iddiası ise mahkemece reddedildi.

Biz, cinayetten devletin sorumlu olduğunu ve halkın vicdanında katillerin mahkum olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki devrimcilere karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Katillerle hesaplaşma; yalnızca tetiği çekenlerle sınırlı bir olgu değil, tetiği çektiren ve devlet olarak örgütlenen sisteme karşı yürütülen iktidar mücadelesinin bir parçasıdır.

“ÖNDER yoldaş, özellikle dergi büromuzun önünde vurulmuştur. Biz mesajı aldık. Korktukları için yaptılarsa, onları daha çok korkutacağız. Bizi eksiltmek için yaptılarsa, daha çok çoğalacağız. Biz halkız. Tarihin hiçbir evresinde vurularak tükendiğimiz görülmemiştir. Gerçekleri haykırmaya devam edecek ve hesap soracağız.”

Önder’i yaşatmak, kavgasını omuzlamaktan geçer. Biz sözümüzde durduk. Nice genç yoldaşımız Önder’in cesaretini ve bilincini kuşanarak devleşiyor. Yaşam içinde devrimciliği bir yaşam biçimi olarak algılayanlar, halkın yarasının yanı başında duruyor.  Sabırla yeni bir yaşamın taşlarını diziyor.

 Bu perspektifle gelecek düşlerimizi büyütmek için yoldaşlarımıza verdiğimiz en büyük sözün arkasında durup mücadele verirken, şafağın kızıllığında, ufkun aydınlığında karanlığın saltanatının son bulduğu günleri de göreceğiz. Ölümsüzleşen tüm yoldaşlarımızın özlemleri gerçekleştiğinde en büyük hesap sorulmuş olacaktır.  O büyük günün heyecanını kavgamızda yaşatarak Önder’in bilinciyle çoğalmaya devam ediyoruz.

ÖNDER BABAT YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

12 Ocak 2010

DEVRİMCİ HAREKET